I våre servicepriser er dette inkludert

  • Kilometer-/årsservice som følger fabrikkens serviceprogram til din bil
  • Skifte deler iht. serviceintervall
  • Ca. 30 – 40 kontroll-, justerings- og smørepunkter iht. serviceskjema
  • Karosserikontroll
  • Fabrikkoppdateringer
    (Gjelder biler vi er merkeverksted for)
  • Bremseservice (demontere, rengjøre og smøre bremser)
  • Inkluderer veitjeneste, karosseri –inspeksjon, batteriutskrift av batteriets tilstand, fabrikk-kampanjer og oppdateringer. (Gjelder ikke kartverk).
I våre servicepriser er dette inkludert
PREVIOUS POST
I våre servicepriser er dette inkludert
NEXT POST