logo

Bilutleie FAQ

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM BILUTLEIE

Hva kreves for å leie bil?
For å leie bil må du ha gyldig førerkort og et bank- eller kredittkort (VISA/Mastercard). Det er ingen nedre aldersgrense, men fører må ha hatt førerkort i minimum 2 år. Egne vilkår for SandeGruppen AS.


Hvorfor foretar vi kortreservasjon?

Ved utlevering av leiebil foretar vi en kortreservasjon på ditt bank- eller kredittkort. Vi reserverer en sum (leiekostnad + depositum). Dette er ikke en belastning, men en preautorisasjon for at vi skal kunne belaste leiekostnad og eventuelt drivstoff og bompasseringer etter endt leieforhold. Depositumets størrelse bestemmes av type leieforhold.

 

Jeg har innlevert leiebilen, men ikke fått tilbake depositum
Ved utlevering av leiebilen kortreservasjon, se punkt over! Når leiebilen er innlevert må vi vente minimum 3 dager før vi kan avslutte kontrakten og belaste ditt kort. Dette er fordi det er litt treghet i systemet med innlesning av bompasseringer. Når kontrakten avsluttes blir kortreservasjonen slettet og depositum frigjort. Normalt kan dette ta 5 virkedager. Dersom vi har belastet et beløp som er over avtalt leiesum eller forhåndsreservasjon har dette en sammenheng med tilleggsutgifter knyttet til leieforholdet som sådan. Dette kan skyldes manglende drivstoff, overkjørte kilometer eller uforutsette bompasseringer. Skulle det oppdages skader etter innlevering vil vi uansett ta kontakt med deg.

 

Jeg fikk en annen bil enn den jeg reserverte
Vi bekrefter en bilstørrelse når du booker bil og vi kan også bekrefte spesielle egenskaper som automatgir eller 4×4. Innenfor disse kriteriene må vi levere, men fleksibiliteten i bilparken vår er viktig, derfor kan det inntreffe at du får en annen modell enn det du så for deg da do booket. Du vil aldri bli tilbudt en mindre bil uten avtale på forhånd.

 

Er det lov å øvelseskjøre med leiebilen?
Nei, det er dessverre ikke tillatt å benytte våre leiebiler til øvelseskjøring.

 

Kan man kjøre i utlandet med leiebilen?
Ja, men med enkelte begrensninger. Gi oss beskjed om hvor du ønsker å kjøre i forkant. Vær obs på at dette kan gi uforutsette kostnader ifm inkludert kjørelengde og bompasseringer.

 

Hvor langt kan jeg kjøre?
I utgangspunktet er det inkludert inntil 100 km pr leiedøgn. Dvs. du kan kjøre 100 km x antall leiedøgn under leieforholdet ditt. Overkjørte km belastes med kr. 2,- pr km. Ved andre leieforhold kan andre betingelser forekomme. Inkludert km vil være spesifisert på din leiekontrakt.

Vi besvarer gjerne forespørsler fra deg om du har behov for å kjøre lengre.

 

Bompasseringer og drivstoff
Leiebilen utleveres og innleveres med full tank. Bompasseringer generert under leieforholdet vil belastes.

 

Jeg skal levere elbilen min på verkstedet og ønsker el-leiebil
Vi er gledelig behjelpelige med å gi deg tilsvarende, eller annen ønsket biltype, når du måtte trenge det, men gi gjerne beskjed om ditt leiebilbehov ved bestilling av verkstedtime. Om det er under en uke fra du bestiller leiebil kan vi ikke garantere ønsket biltype og bil, men vi er fleksible og løser det meste!

 

Kan vi være flere sjåfører på leiebilen?
Ja, det er ikke noe problem. Så lenge alle sjåfører har gyldig førerkort er dette uproblematisk for oss, men vær obs på at det er du som leietaker (som har signert leiekontrakt) som står som ansvarlig om noe skulle skje.

Obs: øvelseskjøring er ikke tillatt.

 

Skader og egenandel
Ved uhell eller ulykke må skademelding fylles ut. Skademelding finner du i hanskerommet på alle våre leiebiler. Om det er en motpart innblandet må begge fylle ut skademelding. Hvis motpart er ansvarlig vil egenandelen falle bort. Om ingen motpart har meldt ansvar, eller det ikke er noen, vil det påløpe en egenandel. Kostnaden vil bestemmes ut fra kontraktsfestet egenandel og/eller skadens omfang/kostnad. Se leiebetingelser for mer informasjon.

 

Glasskade
Steinsprang eller hendelser som forårsaker hakk eller sprekk i ruta vil medføre en egenandel på 3000,- dersom ruten må byttes. Om du har fått en skade i frontruten ber vi deg ta kontakt med oss snarest. Enkelte skader vil kunne utbedres langt rimeligere om man reparerer de før de utvikler seg.

 

Viltpåkjørsel
Om du har kjørt på vilt eller andre dyr er det viktig at du tar kontakt med politiet umiddelbart. De vil håndtere saken videre med Viltnemda. Dette har relevans ifm forsikringsbetingelser og utbedring av eventuelle skader på leiebilen. Det er naturligvis viktig at det fylles ut skademelding så fort som mulig.

 

Når kan jeg hente og levere leiebilen?
Leiebil kan hentes innenfor våre åpningstider som er mandag til fredag kl 07.30 – 15.30 (i høytider kan andre åpningstider gjelde). Leie vil gjelde fra reservert hentetidspunkt og teller leiedøgn pr 24 t fra da. Om bil ikke er reservert på forhånd vil leie gjelde fra hentetidspunkt, men vær obs på at tilgjengelighet da kan variere. Ved levering etter 24 t etter klokkeslettet for henting vil nytt leiedøgn påløpe. Ved levering utenom åpningstid blir leiebil registrert som innlevert følgende virkedag. NB. leietaker er ansvarlig for bilen frem til registrert innlevering.

 

Fritak for bompasseringer
Om du er fritatt for bompasseringer ber vi deg nevne dette for oss ved utlevering av leiebil. Vi vil da gi deg egen faktura etter leien for bompasseringer som du sender inn til din behandler. Vi har dessverre ikke mulighet for å behandle dette hos oss.

 

Forsikringsleie – hvor lenge kan jeg ha leiebilen?
Hvis du har leiebil ifm at din egen bil er på verkstedet og forsikringen din dekker leiebil, så bestemmes hvor lenge du kan ha leiebil ut fra forsikringsavtalen din. For å ha krav på leiebil må du ha mottatt skadenummer i din sak. Dette fås når du melder skaden – du kan da også be om informasjon ifm dekning på leiebil. Forsikringsselskapet er de som betaler for leien og dekningen bestemmer hvor lenge, og hvor stor, leiebil du kan ha. Om du henter ut leiebil før verkstedet har begynt på bilen din og/eller beholder leiebilen etter dine inkluderte dager er brukt opp vil overskytende kostnad dekkes av deg – om ikke annet er avtalt. Bompasseringer og drivstoff dekkes av deg.

 

Svar på forespørsel via nettside
Vår responstid er normalt ett døgn. Ved forespørsel utenfor normal kontortid besvares henvendelsen påfølgende virkedag.

loading